Cân đếm ALH3H – 30kg

– Có chức năng đếm số lượng
– Có chức năng tự động chia đều trọng lượng.
– Trừ bì toàn bộ và trừ bì khi biết trước trọng lượng.

Danh mục: