Cân Ô tô 18m

– Khả năng cân : 60 ÷ 120 tấn

– Vạch chia: 10kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe

Danh mục: Tag: