Cân Phân Tích BH

– Độ chính xác: 1/30,000-1/60,000
– Có chức năng tự động hiệu chỉnh
– Có chức năng tính trọng lượng

 

Danh mục: