Cân Tính Tiền – In Phiếu

– Cân điện tử có tính năng tính tiền,

– In phiếu, kết nối máy tính…

– Chuyên dùng trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

– Cân có tháp hiển thị hai mặt

 

Danh mục: