Cân chìm 6m

– Cân chìm 6m: Là loại cân có kích thước 3m x 6m, có mặt sàn cân bằng với mặt nền

– Khả năng cân : 20 ÷ 40 tấn

– Vạch chia: 5kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe từ 5 tấn trở xuống

Danh mục: