Cân heo

Cân động vật sống, cân lợn – cân heo điện tử là cân chuyên dùng cho cân các loại động vật sống: lợn (heo), trâu bò, gia súc…

Danh mục: