Cân Excell KPS

  • Độ chính xác:1/15,000
  • Màn hình hiển thị số LCD bền đẹp ổn định cao
  • Đơn vị tính trọng lượng gồm : g, ozt, dwt, lb, oz
  • Có chức năng trừ bì và chức năng theo dõi điểm O