Cân kén 150kg

Cân được ứng dụng nhiều trong các đại lý thu mua Kén, tơ tằm

Mức cân từ 60kg -150kg

Khung cân chắc chắn

Thiết kế lớn phù hợp với các Nia tre đựng kén