Indicator VT200D

Đầu cân kỹ thuật số chuyên dùng cho trạm cân ô tô