Sàng Cà phê – Tiêu

  • Diện tích bề mặt sàng phù hợp theo quy định TCVN về phương pháp xác định cỡ hạt của cà phê nhân
  • Mặt sàng được làm bằng kim loại có độ bền cao
  • Khung sàn nhẵn, lưới sàng được chế tạo không làm tắc đọng các hạt nhân cà phê khi sàng