Chính sách bảo mật tại Cân Điện Tử Quốc Hưng

THÔNG TIN BẢO MẬT KHÁCH HÀNG TẠI CÂN ĐIỆN TỬ QUỐC HƯNG                    

candientuquochung.com cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Thu thập thông tin cá nhân:

Sử dụng thông tin cá nhân

Chia sẻ thông tin cá nhân:

Bảo mật thông tin cá nhân:

Sử dụng “Cookie”

Quy định về “Spam”:

Thay đổi về chính sách:

Thông tin liên hệ: