Cân đóng bao

Cân đóng bao tự động của Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : thức ăn gia súc, nông sản, thực phẩm…

Giá: Liên hệ

Cân băng tải

Hệ thống cân băng tải của Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : thức ăn gia súc, nông sản, thực phẩm…

Giá: Liên hệ

Cân định lượng

Hệ thống cân định lượng(xuất / nhập) của Quốc Hưng được lắp đặt từ thiết bị và công nghệ từ các hãng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong các ngành : nông sản, thực phẩm…

Giá: Liên hệ

cân xe tải quốc hưng

Cân ôtô - xe tải

Cân chìm 10m

Cân ôtô - xe tải

Cân chìm 8m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 8m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 10m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 8m

Cân ôtô - xe tải

Cân chìm 5m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 5m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 6m