Dòng cân kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng, đáp ứng các điều kiện về chất lượng cũng như độ bền

Cân tiểu ly KD160

Giá: Liên hệ

Cân KD-Tbed

Giá: Liên hệ

Cân tính tiền UTE

Giá: Liên hệ

Dụng cụ thiết bị kỹ thuật

Sàng Cà phê – Tiêu

Dụng cụ thiết bị kỹ thuật

Xăm lấy mẫu Cà phê – Tiêu

Dụng cụ thiết bị kỹ thuật

Bộ chia mẫu cà phê

Dụng cụ thiết bị kỹ thuật

Lít đong tiêu