sản phẩm cân bàn nhỏ

Công nghiệp ngày càng phát triển đòi hỏi độ chính xác ngày càng cao, các loại cân cơ, cân đồng hồ… sẽ dần được thay thế bằng các loại cân bàn điện tử với tải trọng từ 30Kg đến 30tấn

Cân bàn 1 Tấn

Kích thước bàn cân:

 • 1m X 1m
 • 1,2m X 1,2m
 • 1,5m X 1,5m
Xem thêm

Cân bàn 2 Tấn

Kích thước bàn cân:

 • 1m X 1m
 • 1,2m X 1,2m
 • 1,5m X 1,5m
Xem thêm

Cân bàn 3 Tấn

Kích thước bàn cân:

 • 1,2m X 1,2m
 • 1,5m X 1,5m
 • 2m X 2m
Xem thêm

Cân bàn 5 Tấn

Kích thước bàn cân:

 • 1,5m X 1,5m
 • 1,5m X 2m
 • 2m x 2m
Xem thêm