sản phẩm cân SÀN

Công nghiệp ngày càng phát triển đòi hỏi độ chính xác ngày càng cao, các loại cân cơ, cân đồng hồ… sẽ dần được thay thế bằng các loại cân bàn điện tử với tải trọng từ 30Kg đến 30tấn

Cân bàn 1 Tấn

Kích thước bàn cân:

 • 1m X 1m
 • 1,2m X 1,2m
 • 1,5m X 1,5m

Giá: Liên hệ

Cân bàn 2 Tấn

Kích thước bàn cân:

 • 1m X 1m
 • 1,2m X 1,2m
 • 1,5m X 1,5m

Giá: Liên hệ

Cân bàn 3 Tấn

Kích thước bàn cân:

 • 1,2m X 1,2m
 • 1,5m X 1,5m
 • 2m X 2m

Giá: Liên hệ

Cân bàn 5 Tấn

Kích thước bàn cân:

 • 1,5m X 1,5m
 • 1,5m X 2m
 • 2m x 2m

Giá: Liên hệ

sản phẩm cân ô tô - cân xe tải

Cân ôtô - xe tải

Cân chìm 10m

Cân ôtô - xe tải

Cân chìm 8m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 8m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 10m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 8m

Cân ôtô - xe tải

Cân chìm 5m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 5m

Cân ôtô - xe tải

Cân nổi 6m