sản phẩm cân bàn nhỏ

Công nghiệp ngày càng phát triển đòi hỏi độ chính xác ngày càng cao, các loại cân cơ, cân đồng hồ… sẽ dần được thay thế bằng các loại cân bàn điện tử với tải trọng từ 30Kg đến 30tấn

Cân bàn điện tử 60kg

 • Kích thước: 460 x 600
 • Tải trọng: 60kg
 • Phân độ: 10g

Giá: Liên hệ

Cân bàn điện tử 150kg

 • Kích thước: 460 x 600
 • Tải trọng: 150kg
 • Phân độ: 20g

Giá: Liên hệ

Cân bàn điện tử 200kg

 • Kích thước: 460 x 600
 • Tải trọng: 200kg
 • Phân độ: 50g

Giá: Liên hệ

Cân bàn điện tử 300kg

 • Kích thước: 460 x 600
 • Tải trọng: 300kg
 • Phân độ: 100g

Giá: Liên hệ

Cân bàn điện tử 150kg

 • Kích thước: 500 x 700
 • Tải trọng: 150kg
 • Phân độ: 50g

Giá: Liên hệ

Cân bàn điện tử 200kg

 • Kích thước: 500 x 700
 • Tải trọng: 200kg
 • Phân độ: 100g

Giá: Liên hệ

Cân bàn điện tử 300kg

 • Kích thước: 500 x 700
 • Tải trọng: 300kg
 • Phân độ: 100g

Chi tiết

Cân bàn điện tử 500kg

 • Kích thước: 500 x 700
 • Tải trọng: 500kg
 • Phân độ: 100g

Chi tiết

Dụng cụ thiết bị kỹ thuật

Sàng Cà phê – Tiêu

Dụng cụ thiết bị kỹ thuật

Xăm lấy mẫu Cà phê – Tiêu

Dụng cụ thiết bị kỹ thuật

Bộ chia mẫu cà phê

Dụng cụ thiết bị kỹ thuật

Lít đong tiêu