Dòng cân kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng, đáp ứng các điều kiện về chất lượng cũng như độ bền

Cân phân tích 220g

Mức cân: 220g

Phân độ: 0.0001g

Giá: Liên hệ

Cân phân tích 500g

Mức cân: 500g

Phân độ: 0.001g

Giá: Liên hệ

Cân phân tích 1000g

Mức cân: 1000g

Phân độ: 0.01g

Giá: Liên hệ