CÂN ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ

Cân đồng hồ nhỏ

 • Kích thước: 310 x 380
 • Tải trọng: 60kg – 300kg
 • Phân độ: 10g – 50g

Giá: Liên hệ

Cân đồng hồ trung

 • Kích thước: 350 x 450
 • Tải trọng: 60kg – 300kg
 • Phân độ: 10g – 50g

Giá: Liên hệ

Cân đồng hồ lớn

 • Kích thước: 380 x 480
 • Tải trọng: 60kg – 500kg
 • Phân độ: 10g – 100g

Giá: Liên hệ

CÂN ĐIỆN TỬ KIỂU GHẾ

Cân ghế nhỏ

 • Kích thước: 250 x 350
 • Tải trọng: 60kg – 300kg
 • Phân độ: 10g – 50g

Giá: Liên hệ

Cân ghế trung

 • Kích thước:370 x 370
 • Tải trọng: 60kg – 300kg
 • Phân độ: 10g – 50g

Giá: Liên hệ

Cân ghế lớn

 • Kích thước: 460 x 600
 • Tải trọng: 60kg – 500kg
 • Phân độ: 10g – 100g

Giá: Liên hệ