Bộ chia mẫu cà phê

Dùng để chia mẫu, được làm bằng tôn, tiện dụng dễ sử dụng

Kích thước tùy theo nhu cầu lựa chọn