FCA digital balance

Baxtran là thương hiệu hợp nhất của Giropès, chuyên về cân và dụng cụ cân. Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm cân cho nhu cầu của các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và thậm chí nhà khác nhau.

Danh mục: