Cân Ô tô 6m

– Khả năng cân : 10 ÷ 20 tấn

– Vạch chia: 5kg

– Ứng dụng: Cân xe máy cày

Danh mục: Tag: