Hiển thị một kết quả duy nhất

Bán, sửa chữa các loại cân điện tử

Đầu cân

Loadcell

Hộp nối

Bảng đèn

Dây tổng

Cân treo - Cân mốc cẩu

Cân treo 1,5 tấn

Thiết bị phụ kiện

Indicator D2008FA

Thiết bị phụ kiện

Indicator T7E

Thiết bị phụ kiện

Indicator VT400D

Thiết bị phụ kiện

Loadcell QSD 30T

Thiết bị phụ kiện

Loadcell VPTL-D 40T