Loadcell VPTL-D01- 40T

Loadcell kỹ thuật số chuyên dùng cho các trạm cân xe tải